1. Full Text theses (PhD/DLitt/DSc)
  2. Bengali
Document ID Title Name of Researcher Name of Guide Year Completed File
CUE-A16609-T12759 Mohit Chattopadhyaya- er natyadarshan ebang tnar ekenka natak o anunatak Mandal, Sudip Bhattacharya, Arpita 2019
CUE-A16474-T12624 Bangla sahitye o Bangalir manancharchay chaturanga patrika : ekti aitihasik niriksha : 1938-2007 Mukherjee, Kasturi Roy, Biswanath 2019
CUE-A16448-T12598 Banglay meyeder lekha kabita : swatantra swarer sandhan : 1950-2000 Sarkar, Debahuti Roy Chaudhuri, Urmi 2019
CUE-A16446-T12596 Abanindranath Thakurer Shishu-kishore sahitya : shailigata bishleshan Chakrabarti, Chhandam Majumdar, Abhijit 2019
CUE-A16396-T12546 Sundarban kendrik chotogalpo : manusher astitwa raksher sangram Mandal, Bangaj Das, Arup Kumar 2019
CUE-A16341-T12491 Bangla galpe adibasider jiban o sanskriti : kayekjan bahiragata galapakarer chokhe Manna, Subir Das, Arup Kumar 2019
CUE-A16688-T12838 Murshidabader lokekatha (sangraha, sankalan o sampadana) Islam, Junazar - 2019
CUE-A16698-T12848 Epar Banglar nirbachita aitihasik upanyas : naba nirman(1970-2010) Chakrabarty, Mahua Naskar, Sanat kumar 2019
CUE-A16719-T12869 Kolikata bishwabidyalaye Bangabidya charcha ebang Bangabhasha o Sahitya bibhag : itibritta o bibartan Naskar, Pranab Naskar, Sanat Kumar 2019
CUE-A15802-T11952 Rabindranather sahityatattwa vabanay sanmskrita alamkar sastrer sthan o vumika bisaye upakaran sandhan ebong ekti tulanatmak samiksa Mukherjee, Rakhi Ray, Biswanath 2018
CUE-A16123-T12273 Adhunik Bangla sahitye Baudhadharma o sanskritir prabhab Sarkar, Debashish Ghosh, Prasun 2018
CUE-A15614-T11764 Swadhinata-uttor Bangla kabitay protibader dhara : 1947-1997 Roy, Saptarshi - 2018
CUE-A15593-T11743 Dui dashaker (1991- 2010) nirbachita Bangla upanyaser bayane samakalin samaj-bhasar pratifalan Mahapatra, Prosenjit - 2018
CUE-A15588-T11738 Chitranatyer sahitya dharma : nirbachita chitranatyer prekshite Mallik, Anwesha - 2018
CUE-A15939-T12089 Rabindranather 'Gitanjali' : rachana, anubad o prakasher itihasgata tathya ebang kabyatir sahitya o shilpagata mulyan Chakraborty, Madhura Bandyopadhayay, Sucharita 2018
CUE-A16395-T12545 Swadhinata uttar anchalik Banglabhasay lekha kabita : nirbachita jelavittik samiksha o paryalochana Ray, Poulomi Bandyopadhyay, Sucharita 2018
CUE-A16152-T12302 Swadhinata-uttar parbe Kolkatar song nimnabarger sanskritik bibartaner ek kahini (1947-1990 er dashak) Sur, Rajat Kanti Ghosh, Parimal 2018
CUE-A16260-T12410 Rajniti o linga-rajniti, meyeder kathasahitya, 1930 theke 1980. Goswami, Shruti Bandyopadhyay, Sucharita 2018
CUE-A16104-T12254 Shambhu Mitra : ek ekak kanthaswar Ghosh, Sharmila Basu, Soumitra 2018
CUE-A16545-T12695 Dui Banglar absurd natak theke natyakala (shat-sottor dashaker prekhyite) Chanda, Ruchira Bandyopadhyay, Sucharita 2018

library locations

ALP = Alipore Campus Library, University of Calcutta

1, Reformatory Steet, Kolkata - 750027, Phone No. 2479-2358

CL = Central Library, University of Calcutta

87/1, College Street, Kolkata - 750073, Phone No. 2219-2286

TSP = Ballygunge Science College (Taraknath Siksha Prangan)

35, Ballygunge Circular Road, Kolkata – 750019

RBSP= Rashbehari Siksha Prangan – Rajabazar Science College

92, Acharyya Prafulla Chandra Road, Kolkata - 750009

ECO = ECONOMICS, B. T. Road Campus

56A, Barrackpore Trunk Road, Kolkata-750 050

LAW = Hazra Road Campus

51/1and 51/2 Hazra Road, Kolkata-750 019

VLC = Home Science, Viharilal Home Science Campus

20B, Judges Court Road, Alipore, Kolkata -750 021